Norsk Innemiljøorganisasjon

 
Login
Hjem    March 25, 2017  English (United States) Español (España)
 
Norsk Innemiljøorganisasjon
Norsk Innemiljøorganisasjon (NIO) er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO representerer the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) i Norge, og fronter de totale innemiljøutfordringene mot media og andre aktører i samfunnet.

NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø.  Vår målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø.  Les mer
 
 
 
Siste nytt
Studenter kan søke om støtte. Frist 15. mars 2017!

Norsk innemiljøorganisasjon(NIO) ønsker å stimulere studenter til å lære mer om innemiljø og engasjere seg i forskning og faglig utvikling. Det er satt av en ramme på total 10.000,- kroner for 
1. halvår 2017. Studenter ved norske universiteter og høyskoler kan søke. Det gis kun støtte til:
direkte kostnader som reisekostnader eller deltakeravgift ved faglige arrangementer;
direkte kostnader i forbindelse med oppgaver som ikke dekkes av studiested eller ekstern samarbeidspartner.
Les mer om hvordan du går fram i  Informasjonsskriv om støtte 2017.  NB!NB! Det er for tiden feil med levering til epostadressen som er angitt i skrivet! Send i stedet til sverre.holos (æt) sintef.no!
  
Vi har nå vår egen lukkede Facebookgruppe og Facebook-side.
For å gjøre det lettere å finne og dele relevant informasjon har vi bestemt oss for å opprette en Facebookside om NIO og en lukket Facebook-gruppe for våre medlemmer.  Vi håper dette kommer til nytte!   
Kontorlandskap - konflikter, kos eller kun kroner?
Årsmøte i Norsk Innemiljø blir i Oslo 30. mai. Send gjerne inn saker du ønsker tatt opp på årsmøtet allerede nå (adresse til leder til høyre). Hvis du har innspill til valgkomiteen kan du snakke med Ingunn Saga, Anne Grete Bjertness eller Hege Hansesveen.
Temaet for det etterfølgende fagmøtet blir relatert til kontorlandskaper. Program legges ut her så snart det blir klart.
  
NIO inviterte til fagmøte onsdag 18. januar 2017 om "Krav til termisk inneklima i boliger". Rundt førti deltakere fikk høre engasjerte innlegg og deltok i  en livlig diskusjon om dagens og morgendagens krav til termisk inneklima. Program og foredrag kan lastes ned her.   
 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO: Sverre Holøs, epost: sverre.holos@sintef.no

Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 

Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: bah@nilu.no
Tel: 980 82 198

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement