Login
Hjem    October 13, 2019  English (United States) Español (España)
 
Norsk Innemiljøorganisasjon
Norsk Innemiljøorganisasjon (NIO) er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO representerer the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) i Norge, og fronter de totale innemiljøutfordringene mot media og andre aktører i samfunnet.

NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø.  Vår målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø.  Les mer
 
 
 
Siste nytt
Fagmøte: Bedre inneklima med flere sensorer?
Klikk på overskriften for program og nærmere informasjon. Husk påmelding! 

  
Norsk innemiljøorganisasjon tilbyr støtte til studenter. Les om dette er noe for deg her!   
Fagmøte om termisk inneklima 23. januar 2019 fra 15:45. Sted: : Multiconsult, auditoriet, Nedre Skøyen vei 2 0276 Oslo
"Komfortligningen" har i mange tiår vært styrende for prosjektering av termisk inneklima: at statiske forhold, termisk balanse med omgivelsene, lav lufthastighet og liten strålingsasymmetri er det som gir godt inneklima! Forskning har vist at dette er et forenklet bilde, og enkelte byggeprosjekter har valgt å utfordre gjengse kriterier for inneklima – ofte for å redusere investeringskostnader, energi- og effektbehov –og kanskje av hensyn til brukerne.  Foredrag med lenker:


  
Konferanse arrangert i fellesskap av ISIAQ og ISES 18.-22. august 2019
Viktig konferanse om bygd miljø og helse i Kaunas (Litauen). 
  
 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO:
Sverre Holøs,
epost: sverre.holos@sintef.no, Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 
Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: 
bah@nilu.no, Tel: 980 82 198

NIOs Facebookside:

NIOs Diskusjonsgruppe 

(for medlemmer)

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement