Norsk Innemiljøorganisasjon

 
Login
Hjem    April 30, 2017  English (United States) Español (España)
 
Norsk Innemiljøorganisasjon
Norsk Innemiljøorganisasjon (NIO) er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO representerer the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) i Norge, og fronter de totale innemiljøutfordringene mot media og andre aktører i samfunnet.

NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø.  Vår målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø.  Les mer
 
 
 
Siste nytt
Program for sommerens fagmøte, 30. mai 2017, er klart!

Dato: Tirsdag 30.mai 2017 kl.15.45 – 19:00 (årsmøte fra 15:15)
Sted: Skanska, auditoriet, Lakkegata 53, OSLO, (Sundtkvartalet, inngang fra elven)  
Last ned Invitasjon til fagmøte 30.mai 2017.pdf
Bindene påmelding innen 15. mai 2016 til: sverre.holos@sintef.no.
Fagmøtet koster kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke medlemmer. Gratis for studenter og bedriftsmedlemmer.  NB! Helst kontant betaling ved registrering!

Velkommen!   

..og etterpå blir det fagmøte!
Her finner du Invitasjon til årsmøte 2016 30. mai 2017.pdf. Møtet arrangeres Tirsdag 30.mai 2017 kl.15.15 – 15.45 i lokalene til Skanska i Lakkegata 53, OSLO, (Sundtkvartalet, inngang fra elven).  

Etter årsmøtet blir det en  matbit før fagmøtet starter. Årsmøtet er for medlemmer i NIO, fagmøtet er åpent for alle interesserte.   
Studenter kan søke om støtte. Frist 15. mars 2017!

Norsk innemiljøorganisasjon(NIO) ønsker å stimulere studenter til å lære mer om innemiljø og engasjere seg i forskning og faglig utvikling. Det er satt av en ramme på total 10.000,- kroner for 
1. halvår 2017. Studenter ved norske universiteter og høyskoler kan søke. Det gis kun støtte til:
direkte kostnader som reisekostnader eller deltakeravgift ved faglige arrangementer;
direkte kostnader i forbindelse med oppgaver som ikke dekkes av studiested eller ekstern samarbeidspartner.
Les mer om hvordan du går fram i  Informasjonsskriv om støtte 2017.  NB!NB! Det er for tiden feil med levering til epostadressen som er angitt i skrivet! Send i stedet til sverre.holos (æt) sintef.no!
  
Vi har nå vår egen lukkede Facebookgruppe og Facebook-side.
For å gjøre det lettere å finne og dele relevant informasjon har vi bestemt oss for å opprette en Facebookside om NIO og en lukket Facebook-gruppe for våre medlemmer.  Vi håper dette kommer til nytte!   
 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO:
Sverre Holøs,
epost: sverre.holos@sintef.no, Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 
Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: 
bah@nilu.no, Tel: 980 82 198

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement