Login
Om NIO    July 25, 2021  English (United States) Español (España)
 
Om NIO

NIO - er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø.  

Vår målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø. 
Dette skal vi gjøre ved å arrangere møter og konferanser og ved å rette fokus mot sentrale problemstillinger som nettverket gjennom NIO mener fortjener oppmerksomhet.


NIO representerer the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) i Norge.  


I en tid hvor sentrale myndigheter retter hovedfokus mot reparasjon og sykebehandling, er det stort behov for en organisasjon hvis virksomhet er forebyggelse for det miljø vi lever i - inne. Rundt 800.000 yrkesaktive opplever daglig innemiljøproblemer på arbeidsplassen, enda flere sliter med et dårlig innemiljø i sin bolig. Norsk Innemiljøorganisasjon skal vise samfunnet at vi tar dette på alvor. På disse internettsidene viser håper vi at du som innemiljø-interessert vil finne fagstoff, litteratur, kontaktpersoner og et miljø som hjelper deg videre, på veien til et helsefremmende og sunt innemiljø.
 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO:
Sverre Holøs,
epost: sverre.holos@sintef.no, Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 
Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: 
bah@nilu.no, Tel: 980 82 198

NIOs Facebookside:

NIOs Diskusjonsgruppe 

(for medlemmer)

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement