Norsk Innemiljøorganisasjon

 
Login
Hjem    October 22, 2017  English (United States) Español (España)
 
Norsk Innemiljøorganisasjon
Norsk Innemiljøorganisasjon (NIO) er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO representerer the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) i Norge, og fronter de totale innemiljøutfordringene mot media og andre aktører i samfunnet.

NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø.  Vår målsetting er å være en ressurs for alle som jobber for et godt innemiljø.  Les mer
 
 
 
Siste nytt
Presentasjoner fra fagmøtet 30. mai 2017

Dato: Tirsdag 30.mai 2017 kl.15.45 – 19:00 (årsmøte fra 15:15)
Sted: Skanska, auditoriet, Lakkegata 53, OSLO, (Sundtkvartalet, inngang fra elven)  
30 personer brukte denne vakre sommerkvelden til å diskutere kontorlandskap. 

Hvorfor vil offentlig sektor satse på kontorlandskap? 

Sjefsarkitekt Sidsel Jerkø, Statsbygg

Smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser

Daglig leder Marlene Dahle, Mellomrom AS

Innemiljøproblemer i kontorlandskap og produktivitet. Fordeler og ulemper.

Overlege Dr. Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Støy i kontorlandskap. Kilder og tiltak. 

Ståle Otervik, Multiconsult


  

..og etterpå blir det fagmøte!
Her finner du Invitasjon til årsmøte 2016 30. mai 2017.pdf. Møtet arrangeres Tirsdag 30.mai 2017 kl.15.15 – 15.45 i lokalene til Skanska i Lakkegata 53, OSLO, (Sundtkvartalet, inngang fra elven).  

Etter årsmøtet blir det en  matbit før fagmøtet starter. Årsmøtet er for medlemmer i NIO, fagmøtet er åpent for alle interesserte.   
Studenter kan søke om støtte. Frist 15. mars 2017!

Norsk innemiljøorganisasjon(NIO) ønsker å stimulere studenter til å lære mer om innemiljø og engasjere seg i forskning og faglig utvikling. Det er satt av en ramme på total 10.000,- kroner for 
1. halvår 2017. Studenter ved norske universiteter og høyskoler kan søke. Det gis kun støtte til:
direkte kostnader som reisekostnader eller deltakeravgift ved faglige arrangementer;
direkte kostnader i forbindelse med oppgaver som ikke dekkes av studiested eller ekstern samarbeidspartner.
Les mer om hvordan du går fram i  Informasjonsskriv om støtte 2017.  NB!NB! Det er for tiden feil med levering til epostadressen som er angitt i skrivet! Send i stedet til sverre.holos (æt) sintef.no!
  
Vi har nå vår egen lukkede Facebookgruppe og Facebook-side.
For å gjøre det lettere å finne og dele relevant informasjon har vi bestemt oss for å opprette en Facebookside om NIO og en lukket Facebook-gruppe for våre medlemmer.  Vi håper dette kommer til nytte!   
 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO:
Sverre Holøs,
epost: sverre.holos@sintef.no, Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 
Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: 
bah@nilu.no, Tel: 980 82 198

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement