Norsk Innemiljøorganisasjon

 
Login
Arkiv    May 21, 2018  English (United States) Español (España)
 
Articles
Fagmøter, Nyheter
Halvdagsseminar på Miljøhuset GK i Samarbeid med VVS-foreningen 1. februar 2018 klokken 12:30 til 16:15
I samarbeid med GK Inneklima og VVS-foreningen inviterer vi medlemmer og andre interesserte til halvsdagsseminar om tørr luft. 

Er tørr luft et problem, bør vi gjøre noe med det - og i så fall hva? Foredrag av Stephanie Taylor, Jan Vilhelm Bakke og Sverre Holøs. NIO-medlemmer kommer gratis inn, men påmelding er nødvendig. 


  
Fagmøter, Nyheter
Vet du hvem du deler hus med?
Sted: Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1. Blindernveien 31, inngang fra Moltke Moes vei
Tid:  Onsdag 22. november 2017. 16:00 – 18:30 (ca). 
  


Foredragene er endelig lagt ut! 

  Read More
Årsmøte
Årsmøte i Norsk innemiljøorganisasjon ble holdt i Skanskas lokaler i Oslo 30. mai 2017.   
Fagmøter, Nyheter
Presentasjoner fra fagmøtet 30. mai 2017

Dato: Tirsdag 30.mai 2017 kl.15.45 – 19:00 (årsmøte fra 15:15)
Sted: Skanska, auditoriet, Lakkegata 53, OSLO, (Sundtkvartalet, inngang fra elven)  
30 personer brukte denne vakre sommerkvelden til å diskutere kontorlandskap. 

Hvorfor vil offentlig sektor satse på kontorlandskap? 

Sjefsarkitekt Sidsel Jerkø, Statsbygg

Smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser

Daglig leder Marlene Dahle, Mellomrom AS

Innemiljøproblemer i kontorlandskap og produktivitet. Fordeler og ulemper.

Overlege Dr. Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Støy i kontorlandskap. Kilder og tiltak. 

Ståle Otervik, Multiconsult


  

Årsmøte, Nyheter
..og etterpå blir det fagmøte!
Her finner du Invitasjon til årsmøte 2016 30. mai 2017.pdf. Møtet arrangeres Tirsdag 30.mai 2017 kl.15.15 – 15.45 i lokalene til Skanska i Lakkegata 53, OSLO, (Sundtkvartalet, inngang fra elven).  

Etter årsmøtet blir det en  matbit før fagmøtet starter. Årsmøtet er for medlemmer i NIO, fagmøtet er åpent for alle interesserte.   
Nyheter
Studenter kan søke om støtte. Frist 15. mars 2017!

Norsk innemiljøorganisasjon(NIO) ønsker å stimulere studenter til å lære mer om innemiljø og engasjere seg i forskning og faglig utvikling. Det er satt av en ramme på total 10.000,- kroner for 
1. halvår 2017. Studenter ved norske universiteter og høyskoler kan søke. Det gis kun støtte til:
direkte kostnader som reisekostnader eller deltakeravgift ved faglige arrangementer;
direkte kostnader i forbindelse med oppgaver som ikke dekkes av studiested eller ekstern samarbeidspartner.
Les mer om hvordan du går fram i  Informasjonsskriv om støtte 2017.  NB!NB! Det er for tiden feil med levering til epostadressen som er angitt i skrivet! Send i stedet til sverre.holos (æt) sintef.no!
  
Nyheter
Vi har nå vår egen lukkede Facebookgruppe og Facebook-side.
For å gjøre det lettere å finne og dele relevant informasjon har vi bestemt oss for å opprette en Facebookside om NIO og en lukket Facebook-gruppe for våre medlemmer.  Vi håper dette kommer til nytte!   
Årsmøte, Fagmøter, Nyheter
Kontorlandskap - konflikter, kos eller kun kroner?
Årsmøte i Norsk Innemiljø blir i Oslo 30. mai. Send gjerne inn saker du ønsker tatt opp på årsmøtet allerede nå (adresse til leder til høyre). Hvis du har innspill til valgkomiteen kan du snakke med Ingunn Saga, Anne Grete Bjertness eller Hege Hansesveen.
Temaet for det etterfølgende fagmøtet blir relatert til kontorlandskaper. Program legges ut her så snart det blir klart.
  
Fagmøter, Nyheter
NIO inviterte til fagmøte onsdag 18. januar 2017 om "Krav til termisk inneklima i boliger". Rundt førti deltakere fikk høre engasjerte innlegg og deltok i  en livlig diskusjon om dagens og morgendagens krav til termisk inneklima. Program og foredrag kan lastes ned her.   Read More
Fagmøter
Norsk Innemiljøorganisasjon arrangerte fagmøte  31. mai 2016 om «Materialvalg og innemiljøkvalitet». Fagmøtet var åpent for alle. Program og foredrag kan lastes ned her.   Read More
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO:
Sverre Holøs,
epost: sverre.holos@sintef.no, Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 
Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: 
bah@nilu.no, Tel: 980 82 198

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement