Login
Partners    December 2, 2020  English (United States) Español (España)
 
International society for Indoor Air Quality and Climate
ISIAQ er en ideell, internasjonal, vitenskapelig organisasjon med formål å fremme sunne, komfortable og produktive innemiljøer. Vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte ISIAQ med medlemsskap, sponsorat eller abonnement på journalen INDOOR AIR. www.isiaq.org
 
 
 
Våre samarbeidspartnere

Besøk hjemmesidene til våre sponsorer.
NIO's medlemsbedrifter har anledning til å profilere seg på utvalgte arrangementer som holdes i NIOs regi.
I tillegg får våre sponsorer og deres ansatte følgende fordeler:

  • Firmalogo på NIOs hjemmeside
  • Logo-profilering før NIOs fagmøter
  • Fagmøter i regi av NIO er gratis for firmaets ansatte
  • Mulighet til å arrangere frokostmøter i samarbeid med NIO hvor firmaet kan presentere sitt arbeid. Styret i NIO tar seg av det administrative rundt invitasjon og påmelding, mens firmaet holder foredragsholdere, lokaler og enkel bevertning.
  • Mulighet for stand på våre fagmøter (der hvor lokalene tillater dette)

Ønsker dere å bli medlemsbedrift? Kontakt styreleder for mer informasjon.

NiO har følgende bedriftsmedlemmer: 

 

 

 

  
 

 

  

 

 
 
 
Kontaktpersoner:

Leder NIO:
Sverre Holøs,
epost: sverre.holos@sintef.no, Tel: 907 95 424

Nestleder NIO: 
Britt Ann Kåstad Høiskar, epost: 
bah@nilu.no, Tel: 980 82 198

NIOs Facebookside:

NIOs Diskusjonsgruppe 

(for medlemmer)

 
 
 Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement